Wie zijn wij

Home » Wie zijn wij
Wie zijn wij
Woongroep Mozart is een ouderinitiatief. Dat betekent dat wij als ouders de zorg voor onze kinderen / verwanten bij de Stichting Amerpoort inkopen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende en goed opgeleid personeel is, dat de zorg kan leveren die de bewoners nodig hebben. De woongroep is mogelijk geworden doordat ouders in 2002 al de handen ineen hebben geslagen en dit ouderinitiatief zijn gestart. Veel van de bewoners van het eerste uur wonen hier nog met veel plezier.

De bewoners wonen zo zelfstandig mogelijk en ze vullen hun leven zelfstandig in, dat staat voorop. Daarbij kunnen ze 24 uur per etmaal rekenen op ondersteuning en hulp als het nodig is.

Iedereen heeft zijn eigen appartement met eigen voordeur. Iedereen is vrij om zijn of haar appartement helemaal zelf in te richten. Naast lekker in je appartement te zijn worden er ook gezamenlijke activiteiten aangeboden. Er wordt voor twee maal 8 bewoners samen met hen gekookt en gegeten. iedereen is vrij om wel of niet mee te doen.

Wij als Stichting Woongroep Mozart werken vanuit de hieronder vermelde missie en visie;

Missie
Het in stand houden en faciliteren van de woongroep Mozart en het zodanig inkopen van zorg, dat de bewoners in een prettige, veilige en inspirerende omgeving kunnen wonen en leven.

Visie
Samen werken aan een goede woon-en leefomgeving van de bewoners van de woongroep Mozart vanuit de idee dat alleen in samenspraak tussen de bewoners, hun verwanten c.q. wettelijk vertegenwoordigers en de zorgverleners dit tot stand kan komen.
Hierbij staan respect voor elkaar en mogen zijn wie je bent voorop. Bewoners richten zoveel mogelijk zelf hun leven in. Zij kunnen altijd een beroep doen op de zorgverleners en/of verwanten om hen hierbij te ondersteunen.
Wat wij belangrijk vinden is dat het huis van onze kinderen/verwanten is en dat zij zich hier thuis voelen.