Vraag en antwoord

Home » Vraag en antwoord
Vraag en antwoord
Hieronder vind u een aantal vragen die onduidelijkheden met zich mee brachten in het verleden. Wij proberen u op deze pagina te informeren over deze onduidelijkheden.

Voor wie is de woongroep bedoeld?
Voor jong volwassenen die een verstandelijke beperking hebben. Voorop staat dat de jong volwassenen met elkaar een sociaal veilige groep vormen. Zij hoeven niet elkaars beste vrienden te zijn, maar wel hele goede buren van elkaar kunnen zijn.

Waarom een ouderinitiatief?
Zie onze toelichting op de homepagina.

Moeten ouders zelf meehelpen in de zorg?
Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Er is professionele begeleiding gedurende de tijden dat de bewoners thuis zijn.

Moet ik als ouder/verwant mij bemoeien met de stichting?
Als ouder ben je automatisch lid van de stichting. Ieder kwartaal is er een plenaire vergadering. Ouders zijn betrokken bij de wijze waarop zorg wordt verleend aan hun kind en de kwaliteit ervan. Dit wordt samen met de zorgverlener bereikt.

Hoe wordt de zorg financieel geregeld?
Op basis van de individuele PGB’s van de bewoners. Deze worden samengebracht om de zorg te kunnen bekostigen. Door ze samen te brengen kan er in één keer zorg worden ingekocht en kunnen begeleidingsuren efficiënt worden ingezet. Op deze manier kunnen wij ook een nachtwacht in het huis aanwezig hebben.

Als ik geen PGB voor mijn kind heb kan ik mij dan toch inschrijven?
Ja, inschrijven is mogelijk door contact op te nemen met de secretaris. Op dit moment zijn echter alle appartementen bezet.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
In de eerste plaats ouder zijn! Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind optreden als bewindvoerder of mentor. Betrokken en actief meehelpen/denken bij het te voeren beleid van de Stichting. Al naar gelang de situatie bereid zijn om de Stichting/ leiding te helpen bij het organiseren van activiteiten of uitvoeren van klusjes in het huis.

Wordt er van ouders een financiële bijdrage gevraagd?
Neem hierover contact op met het secretariaat.