Onze bewoners

Er wonen 16 bewoners in  Woongroep Mozart. Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe bewoners. Wél is er een wachtlijst bij onze stichting. Wil je meer weten over onze bewoners en wie hier wonen? Lees dan hieronder verder.

Voor wie is de woongroep bedoeld?
Voor jong volwassenen die een verstandelijke beperking hebben. Voorop staat dat de jong volwassenen met elkaar een sociaal veilige groep vormen. Er ontstaan vriendschappen, maar dat is geen noodzaak, ook leven als goede buren van elkaar kan heel plezierig zijn. De jongeren huren binnen de woongroep een eigen appartement, zij betalen huur uit hun uitkering of inkomen.

Hoe is de zorg voor bewoners geregeld?
Er is 7 dagen 24 uur professionele begeleiding voor de bewoners. Ouders praten en denken met de zorgverlener mee over de wijze waarop zorg wordt verleend aan hun kind.

Wat is de rol van de ouders?
In de eerste plaats ouder zijn! Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind optreden als bewindvoerder of mentor. Van ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn bij de stichting. Het bestuur wordt gevormd door ouders en er zijn commissies (voor onderhoud, mobiliteit, de tuin etc.) waar ouders aan deel kunnen nemen. Een paar keer per jaar is er een plenaire vergadering. 

Hoe wordt de zorg financieel geregeld?
De zorg wordt gefinancierd uit de individuele PGB’s van de bewoners. Deze worden samengebracht om de zorg te kunnen bekostigen. Door ze samen te brengen kan er collectief zorg worden ingekocht en kunnen begeleidingsuren efficiënt worden ingezet. Op deze manier kunnen wij ook een slaapwacht in het huis aanwezig hebben.

Wordt er van ouders een financiële bijdrage gevraagd?
Neem hierover contact op met het secretariaat.

Heeft u vragen of bent u gewoon nieuwsgierig geworden na het bezoeken van onze website? 
Neem gerust contact met ons op.

Inschrijven?

Wij zijn op dit moment niet opzoek naar nieuwe bewoners.

Wil jij je aanmelden, schrijf je dan in voor een plaats op onze wachtlijst. Dit kan door contact met ons op te nemen.