Wonen in je eigen appartement met 24 uur zorg

Bij woongroep Mozart kunnen 16 volwassenen met een verstandelijke beperking wonen in een eigen appartement, met eigen voordeur en adres.

Zo zelfstandig mogelijk wonen en je leven zelfstandig invullen, dat staat voorop. Daarbij kun je 24 uur per etmaal rekenen op ondersteuning en hulp als het nodig is.

Iedereen heeft zijn eigen appartement met eigen voordeur. Iedereen is vrij om zijn of haar appartement helemaal zelf in te richten. Naast lekker in je appartement te zijn worden er ook gezamenlijke activiteiten aangeboden. Er wordt voor twee maal 8 bewoners samen met hen gekookt en gegeten. Voorop staat dat als je niet mee wilt of kan doen het geen probleem is.

Als ouderinitiatief kopen wij de zorg voor onze kinderen/verwanten in bij de Stichting Amerpoort. Wij zorgen ervoor dat er voldoende en goed opgeleid personeel is, dat de zorg kan leveren die de bewoners nodig hebben.

De woongroep is mogelijk geworden doordat ouders de handen in één hebben geslagen en dit ouderinitiatief zijn gestart. In 2020 vieren we feest omdat de groep dan 10 jaar geleden de deuren opende. Veel van de bewoners van het eerste uur wonen hier nog met veel plezier.

Wij als Stichting Woongroep Mozart werken vanuit de hieronder vermelde missie en visie;

Missie
Het in stand houden en faciliteren van de woongroep Mozart en het zodanig inkopen van zorg, dat de bewoners in een prettige, veilige en inspirerende omgeving kunnen wonen en leven.

Visie
Samen werken aan een goede woon-en leefomgeving van de bewoners van de woongroep Mozart vanuit de idee dat alleen in samenspraak tussen de bewoners, hun verwanten c.q. wettelijk vertegenwoordigers en de zorgverleners dit tot stand kan komen.

Hierbij staan respect voor elkaar en mogen zijn wie je bent voorop. Bewoners richten zoveel mogelijk zelf hun leven in. Zij kunnen altijd een beroep doen op de zorgverleners en/of verwanten om hen hierbij te ondersteunen.

Wat wij belangrijk vinden is dat het huis van onze kinderen, verwanten is en dat zij zich hier thuis voelen.

Lees hier verder over Stichting Woongroep Mozart.

Meer Woongroep Mozart
Onze sponsors

Bent u geïnteresseerd?

Misschien heeft ook u een verstandelijk beperkt kind op weg naar volwassenheid, een jongere die niet op eigen benen kan staan maar ook niet eeuwig thuis kan blijven wonen. Zoekt u een geschikte woonvoorziening die veilig en vertrouwd is, neem gerust contact op met de secretaris.

Solliciteren bij Woongroep Mozart?

Wil jij solliciteren bij Woongroep Mozart? Voor open sollicitaties en vacatures verwijzen wij u graag naar Amerpoort.nl.