Wonen met zorg
Ook kinderen met een verstandelijke beperking groeien toe naar volwassenheid. Maar helemaal op eigen benen staan is niet haalbaar en eeuwig thuis wonen is niet wenselijk. Deze jongeren hebben dus een steuntje in de rug nodig. Maar hoe en van wie?

Voor elke jongere wordt door de zorgverlener in samenspraak met de ouders/verwanten een zorgplan gemaakt. Een plan op maat, want ieder ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. De professionele hulp en de voorzieningen die daarbij nodig zijn worden ingekocht. Het leven van de jongeren ziet er zo compleet mogelijk uit, dus met werk, school, vrijetijdsbesteding, boodschappen doen, uitgaan, enz.

Wonen in de samenleving, in je eigen huis
– Volwassen en volwaardig
– Met ruimte en privacy
– Ondersteund door professionals, 24 uur per dag
– En met betrokken ouders en familie dichtbij.

De Stichting Woongroep Mozart
De stichting wordt gevormd door ouders en familie van jongeren met een verstandelijke beperking. Zij willen een optimale woonvoorziening voor hun zoon of dochter. Optimaal wil hier zeggen dat de jongeren zo zelfstandig als mogelijk in hun eigen appartement wonen en ouders/familie, vanuit hun rol als bewindvoerder en mentor, invloed hebben en houden op de kwaliteit en kwantiteit van de aan te bieden zorg. De stichting wil de door haar opgedane kennis ook actief aanbieden aan andere ouderinitiatieven, zowel binnen als buiten de regio.

Lees hier verder over Stichting Woongroep Mozart en haar doelen.

Meer Woongroep Mozart
Onze sponsors

Bent u geïnteresseerd?

Misschien heeft ook u een verstandelijk beperkt kind op weg naar volwassenheid, een jongere die niet op eigen benen kan staan maar ook niet eeuwig thuis kan blijven wonen. Zoekt u een geschikte woonvoorziening die veilig en vertrouwd is, neem gerust contact op met de secretaris.

Solliciteren bij Woongroep Mozart?

Wil jij solliciteren bij Woongroep Mozart? Voor open sollicitaties en vacatures verwijzen wij u graag naar Amerpoort.nl.